Projecten

Sloopwerken

REKO verricht talrijke werkzaamheden zoals grondverzet en wegenbouw:

- rioleringen
- vervoeren zand en grond
- verhardingen
- sleuven kabels / leidingen
- afvoer vervuilde grond
- ontwikkelen van plannen
- aanleg wadi's
- bouw- en woonrijp maken

Lees meer: Projecten

 

Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is iets waar REKO zich al langere tijd mee bezighoudt.


De organisatie is o.a. bezig zich te laten certificeren voor ISO 14001 en heeft inmiddels het certificaat voor de CO2 Prestatieladder ontvangen.

Lees verder: MVO/CO2

   

Zandwinning

Zandwinning Hogebroek

Reko wint, classificeert, transporteert en levert onder andere:

- ophoogzand ten behoeve van de wegen-. woning- en utiliteitsbouw;
- diverse soorten metsel-, vloeren-, beton-, voeg- en kiwazand;
- grind voor de industrie, de bouw en particulieren.

Lees meer: Zandwinning

 

Recycling

Recycling

Om in de vraag naar puinsoorten in diverse gradaties te voorzien heeft REKO een hypermoderne mobiele puinbreker met zeef aangeschaft.

Laad- en transportkosten worden gereduceerd doordat de puinbreker met zeef overal inzetbaar is.

 Lees meer: Recycling