Grondverzet en wegenbouw

Grondverzet en wegenbouw maakt bijna altijd inbreuk op de bewegingsvrijheid van mensen

Een soepele uitvoering van werkzaamheden is dan ook zeer wenselijk. Dat realiseren wij door heldere communicatie met omwonenden, het direct leveren van kwaliteit en het handhaven van een strakke planning.

Dankzij onze jarenlange ervaring en de directe beschikking over mankracht en materieel zijn wij een gewaardeerde bouwpartner voor veel bedrijven, gemeentes en overige overheidsinstanties. Onze dienstverlening is breed. REKO verzorgt desgewenst de complete uitvoering van A tot Z. Denk daarbij aan:

  • ontwerpen en ontwikkelen van plannen;
  • herinrichting en reconstructie van wegen en complete wijken;
  • leveren en aanbrengen van rioleringen van pvc en beton en drainagesystemen;
  • ontgraven, laden, vervoeren en egaliseren van zand en grond;
  • leveren en aanbrengen van verschillende verhardingen, van sierbestrating tot stelconplaten;
  • graven van sleuven voor kabels en leidingen;
  • laden en vervoeren van vervuilde grond met hiervoor gecertificeerd materieel;
  • aanbrengen van grasbetonstenen;
  • aanleggen van wadi’s;
  • bouw- en woonrijp maken van bestemmingsplannen, ook van volledige nieuwbouwwijken.

Uiteraard verrichten wij alle werkzaamheden veilig en verantwoord:

Dus zoekt u een betrouwbare en adequate aannemer in grondverzet en wegenbouw? REKO Raalte wijst u de weg! Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Reko Raalte
Bestellen
Account