MVO / CO2

Duurzaamheid is voor ons geen modewoord, maar een oprecht streven

Niet alleen zeggen, maar ook doen; erin geloven en er waarde aan hechten. Techniek levert een steeds belangrijkere bijdrage aan een gezonde leef- en werkomgeving. Wij voelen het als onze plicht, zowel richting de samenleving als vanuit bedrijfseconomisch en milieutechnisch oogpunt, onze organisatie hierop in te richten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Door Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen dragen wij ons steentje bij aan een duurzame(re) wereld. Dat doen we al jaren. We letten er scherp op dat werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat deze zo weinig mogelijk hinder opleveren voor de omgeving en het milieu. Hierbij is het voorkomen van verontreiniging van de bodem, het water en de lucht en het verminderen van afval van groot belang.

CO2-bewust

REKO gaat zo efficiƫnt mogelijk om met fossiele brandstoffen om zodoende de uitstoot van CO2 zo laag mogelijk te houden. Hiervoor brengen we de energie- en emissiestromen in kaart en worden besparingen gepland en uitgevoerd.

In april 2013 ontvingen wij het certificaat CO2-prestatieladder, niveau 3. In april 2017 hebben wij de volgende stap gezet door te voldoen aan de eisen van niveau 5. Het certificaat voor de CO2-prestatieladder, niveau 5 hebben wij inmiddels ontvangen.

De CO2-prestatieladder wordt beheerd door SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen)

Nieuw materieel
Bij de aanschaf van nieuw materieel geven wij de voorkeur aan materieel met een zo gering mogelijke CO2-uitstoot:

  • 100% van onze vrachtwagens voldoet aan de Euro 5 LD- en Euro 6 LD-norm;
  • 100% van onze kranen zijn uitgevoerd met een start/stop-systeem;
  • in 2016 zijn twee nieuwe hybride kranen CAT 336F XE aangeschaft met 25% minder CO2-uitstoot;
  • wij hebben begin 2022 drie nieuwe elektrische bedrijfswagens aangeschaft.

Electra

  • wij gebruiken groene stroom op al onze locaties;
  • wij wekken onze stroom zelf op via onze 800 zonnepanelen.

Bewustwording

  • het nieuwe rijden en het nieuwe draaien;
  • monitoren en communiceren verbruikscijfers.

LED-verlichting
REKO heeft in de periode 2017-2018 het grootste deel van de verlichting in de kantoren, de werkplaats en de buitenverlichting vervangen door LED-verlichting. Hiermee wil Reko het electraverbruik door verlichting nog verder terugdringen.

Wilt u meer weten over Reko Raalte en duurzaamheid? Lees dan ook het onderstaande:

Reko Raalte
Bestellen
Account