Beleidsverklaring

Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht de verschillende activiteiten op een effectieve en economisch verantwoorde wijze uit te voeren. Daarbij borgen we de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden alsmede het milieu zo goed mogelijk. REKO Raalte voldoet bovendien aan de vigerende wet- en regelgeving. Ons uitgangspunt: op élk moment voldoen aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn vanzelfsprekende verwachtingen.

REKO heeft een kwaliteits-, arbo- en milieubeleid opgesteld. Hierin zijn richtlijnen voor kwaliteit, veiligheid, arbozorg, milieuzorg en specifieke brancherichtlijnen gecombineerd.

Lees verder: Beleidsverklaring

Reko Raalte
Bestellen
Account