CO2-gegunde projecten

Onderstaand treft u een overzicht aan van de projecten waarbij de CO2-prestatieladder een voordeel heeft gegeven in het aanbestedingstraject.

Sloop diverse gebouwen Luitenant-Kolonel Tonnetkazerne en Legerplaats bij Oldenbroek
Recentelijk heeft Reko het project sloop diverse gebouwen Luitenant-Kolonel Tonnetkazerne en Legerplaats bij Oldenbroek afgerond. Dit betrof een CO2-gegund project. Tijdens dit project hebben we afspraken met inhuur gemaakt over woon-werkverkeer (meerdere personen in 1 bus), Is zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van stroomaggregaten, is zuiniger materieel ingezet en is met de planning van transport rekening gehouden met retourvrachten. Door deze maatregelen hebben we bij dit project een CO2-reductie van 9% behaald. Dit project is in 2017 afgerond.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Eric Olde Veldhuis.

Reko Raalte
Bestellen
Account