CO2-gegunde projecten

Onderstaand treft u een overzicht aan van de projecten waarbij de CO2-prestatieladder een voordeel heeft gegeven in het aanbestedingstraject.

Sloop diverse gebouwen Luitenant-Kolonel Tonnetkazerne en Legerplaats bij Oldenbroek
Recentelijk heeft Reko het project sloop diverse gebouwen Luitenant-Kolonel Tonnetkazerne en Legerplaats bij Oldenbroek afgerond. Dit betrof een CO2-gegund project. Tijdens dit project hebben we afspraken met inhuur gemaakt over woon-werkverkeer (meerdere personen in 1 bus), Is zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van stroomaggregaten, is zuiniger materieel ingezet en is met de planning van transport rekening gehouden met retourvrachten. Door deze maatregelen hebben we bij dit project een CO2-reductie van 9% behaald. Dit project is in 2017 afgerond.

Circulaire sloop 3 flats Enschede
Reko heeft voor woningcorporatie Domijn een drietal flats aan de Thomas de Keyserstraat te Enschede gesloopt. Dit betrof een CO2-gegund project. De flats zijn circulair gesloopt waarbij zoveel mogelijk materialen zo hoog mogelijk zijn hergebruikt of gerecycled.

Daarnaast is getracht de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden door onder andere te carpoolen en de materialen zo dicht mogelijk bij de sloopplek te recyclen.

Er is 86,6% hoogwaardig gerecycled en er is 2,2% producthergebruik behaald. Hierdoor is voor dit project een CO2-reductie van 74,2 ton behaald.

Voor meer gegevens van de sloop van de flats in Enschede zie projectplan.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Eric Olde Veldhuis.

Reko Raalte
Bestellen
Account