Initiatieven

REKO Raalte is lid van diverse brancheorganisaties zoals Transport- en Logistiek Nederland (TLN), Bouwend Nederland, VERAS en EcoNedwerk.

Het nieuwe draaien

Door gww-machines slimmer en effectiever te bedienen kan veel brandstof worden bespaard. Dit programma heet “het nieuwe draaien”. Het nieuwe rijden op de weg is al sinds lange tijd een begrip. Het nieuwe draaien is met name bedoeld voor gww-machines. Door training wordt de machinisten bijgebracht hoe zo zuinig en effectief mogelijk te draaien. De machinisten van REKO Raalte hebben in januari 2017 de cursus het nieuwe draaien gevolgd.

Brandstofreductie Noord- en Oost-Nederland

Reko neemt actief deel aan de bijeenkomsten van de vereniging Brandstofreductie Noordoost Nederland.

Deze vereniging organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor bedrijven uit de aannemerij en GWW-sector om kennis en ideeën over brandstofreductie te delen en van elkaar te leren. De vereniging concentreert zich bewust op het brandstofverbruik omdat dit voor de deelnemers de grootste energieverbruiker is en daarmee ook de grootste bijdrage levert aan de CO2- uitstoot door deze bedrijven. Kortom, het is het meest relevante energievraagstuk voor deze bedrijven.

Via de bijeenkomsten worden deelnemers aangezet om actief aan de slag te gaan met het reduceren van het brandstofverbruik en om daarmee kosten en CO2-uitstoot te besparen. De sessies worden georganiseerd en gefaciliteerd door de vereniging en worden bij de deelnemende bedrijven georganiseerd. De koers en inhoud worden bepaald door een bestuur bestaande uit een aantal van de leden, met input van alle leden van de vereniging. Per bijeenkomst is ruimte om ervaringen en kennis te delen en worden de aanwezigen zelf aan het werk gezet met praktische vragen rond het verminderen van het brandstofverbruik. Reko is lid van de stuurgroep en het bestuur van dit initiatief.

Zie voor meer informatie: www.brandstofreductie.nl.

Lees verder:

VERAS

REKO neemt deel aan het VERAS Branche-initiatief CO2-prestatieladder. VERAS is de brancheorganisatie van sloopondernemers.

Het doel van het initiatief is om aan de hand van presentaties door derden de deelnemende bedrijven te inspireren om te komen tot CO2 reducerende maatregelen. De bijeenkomst van 22 maart is vanwege corona gehouden via Teams. Er is toen besloten om de hoofdprocessen van de sloop apart te bekijken en de kansen op reductie te beschrijven. De laatste bijeenkomst was op 9 november 2021. Veras is bezig met een branchespecifieke maatregellijst die eventueel kan worden gekoppeld aan een aanbesteding.

Initiatief bouwend Nederland

REKO is samen met Bouwend Nederland en nog een aantal leden initiatiefnemer van dit initiatief. Het doel is om van elkaar te leren inzake CO2-reductie in de bouw. 14 februari 2020 heeft de bijeenkomst plaatsgevonden bij een fabrikant van betonelementen en het hoofdthema was circulariteit in de keten. In februari 2021 heeft vanwege de corona-crisis de laatste bijeenkomst via Teams plaatsgevonden.

ECONEDwerk

EcoNedwerk is een samenwerkingsverband van 11 gerenommeerde, regionale afval-, inzamel- en sorteerbedrijven, elk bekend en erkend in de eigen regio. EcoNedwerk coördineert de activiteiten op bovenregionaal en landelijk niveau. Concreet betekent dit, dat als uw bedrijf meerdere vestigingen door heel Nederland heeft, dat wij u de totale zorg voor uw afval en reststromen uit handen kunnen nemen.

Duspot

Duspot is een platform voor overheden en aannemers. Duspot matcht vraag en aanbod van vrijkomende inframaterialen in verschillende fases van een project met elkaar. De gebruikers van Duspot zijn o.a. overheden, ingenieursbureaus en aannemers. Elk type organisatie heeft zijn eigen belang in het gebruik van Duspot.

Zie voor meer informatie www.duspot.nl.

Reko Raalte
Bestellen
Account