Initiatieven

REKO Raalte is lid van diverse brancheorganisaties zoals Transport- en Logistiek Nederland (TLN), Bouwend Nederland, VERAS en EcoNedwerk.

Het nieuwe draaien

Door gww-machines slimmer en effectiever te bedienen kan veel brandstof worden bespaard. Dit programma heet “het nieuwe draaien”. Het nieuwe rijden op de weg is al sinds lange tijd een begrip. Het nieuwe draaien is met name bedoeld voor gww-machines. Door training wordt de machinisten bijgebracht hoe zo zuinig en effectief mogelijk te draaien. De machinisten van REKO Raalte hebben in januari 2017 de cursus het nieuwe draaien gevolgd.

Brandstofreductie Noord- en Oost-Nederland

2 à 3 keer per jaar organiseren de deelnemende bedrijven, waaronder REKO Raalte, een bijeenkomst om kennis en ideeën over brandstofreductie uit te wisselen. Brandstofverbruik is zowel voor REKO als voor de overige deelnemers de grootste energiekostenpost en levert daarmee ook de meeste CO2-uitstoot. Samen werken we actief en constructief aan een schonere werkwijze.

De bijeenkomsten worden georganiseerd en gefaciliteerd door Will2Sustain en vinden plaats bij een van de deelnemende bedrijven. Per bijeenkomst spreekt een deskundige uit de regio over een onderwerp als biobrandstoffen, duurzame mobiliteit, Het Nieuwe Rijden, fleetmanagement. Er is bovendien ruimte om ervaringen en kennis te delen. De aanwezigen bespreken vervolgens praktische vragen rondom het verminderen van het brandstofverbruik. De organisatie is grotendeels in handen van Will2Sustain. Om sturing te geven aan het initiatief is een stuurgroep samengesteld. In deze stuurgroep zitten m.n. de trede 5 bedrijven die deelnemen aan dit initiatief. Ook REKO heeft zitting in deze stuurgroep.

Lees verder:

VERAS

Reko neemt deel aan het VERAS Branche-initiatief CO2-prestatieladder.
VERAS is de brancheorganisatie van sloopondernemers.
Het doel van het initiatief is om aan de hand van presentaties door derden de deelnemende bedrijven te inspireren om te komen tot CO2 reducerende maatregelen.

Initiatief bouwend Nederland

REKO is samen met Bouwend Nederland en nog een aantal leden initiatiefnemer van dit initiatief. Het doel is om van elkaar te leren inzake CO2-reductie in de bouw.

Reko Raalte
Bestellen
Account