Ketenanalyses

In verband met de inventarisatie van haar scope 3 emissies heeft REKO Raalte twee ketenanalyses uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd voor de productmarktcombinaties ‘grondverzet en wegenbouw’ en ‘sloop en asbestsanering’ . Er is onderzoek gedaan naar de scope 3 aspecten en de mogelijkheden voor besparingen in de keten. De voortgang van de ketenanalyses is zichtbaar in de resultaten, de scope 3-inventaris en de carbon footprint-rapportages. De uitkomsten van de ketenanalyses worden steeds meer toegepast in onze projecten, zoals circulair slopen en onze integrale aanpak.

Voor meer informatie over onze circulaire aanpak en deze ketenanalyses, neem contact met ons op!

Reko Raalte
Bestellen
Account