Reductiedoelstellingen

We hebben voor onze organisatie een energiemanagementsysteem conform de NEN-EN 500001 opgezet. Op basis van dit energiemanagementsysteem hebben we de reductiedoelstellingen bepaald. De absolute reductiedoelstelling is 5% reductie ten opzichte van het basisjaar 2015 over de totale footprint.

Reko Raalte
Bestellen
Account