Opgeleverd en wel! In opdracht van Schoneveld Breeding heeft Reko als lid van het bouwteam een grote bijdrage mogen leveren aan de nieuwbouw van Schoneveld Breeding te Wilp.

In 2016 is Reko gestart met de bouwrijpwerkzaamheden. Deze bestonden uit een constructieve zandophoging op het toen nog maagdelijke terrein met een oppervlak van circa 5 hectare, en het aanbrengen van een drainage systeem.

In het najaar van 2017 is het vuilwaterriool aangelegd waaronder het plaatsen van een pompgemaal voor een aansluiting op het aanwezige persriool.

Het aanbrengen van de definitieve verhardingen en de inrichting van het terrein zijn gestart in de zomer van 2018 en gereed gekomen in het voorjaar van 2019. Bijzonder was het straatwerk in de zogenoemde stolp; een glazen kap over het kantoren complex. Op de vloerverwarming is een laag vulzand aangebracht waarop vervolgens gebakken klinkers zijn gestraat.

Al met al een geweldig mooi project waarin Reko haar expertise heeft kunnen toepassen in alle processen van ontwerp tot en met de uitvoering!

Reko Raalte
Bestellen
Account