Aanleg fietspad Linderweg / Zuidwolderstraat

In opdracht van de Gemeente Ommen-Hardenberg / Gemeente De Wolden zijn wij medio april dit jaar gestart met het werk ‘Aanleg fietspad Linderweg / Zuidwolderstraat’ te Dedemsvaart.

Het werk betreft de aanleg van een betonfietspad met een lengte van 5,1 km vanaf Dedemsvaart naar Linde tot de N48 richting Zuidwolde. Tevens wordt het fietspad voor beide richtingen verplaatst naar 1 zijde van de rijbaan en voorzien van een nieuwe deklaag asfalt, beide in Dedemsvaart op grond van de Gemeente Ommen-Hardenberg.

Het werk is opgedeeld in drie percelen (deelprojecten). De eerste is gestart medio april dit voorjaar en betreft de werkzaamheden op grondgebied van de Gemeente Ommen-Hardenberg. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom, asfaltwerk rijbaan/fietspad en opbreken vervallen fietspad, zijn uitgevoerd in twee deelfasen. Dit omwille van de bereikbaarheid zodat de overlast voor de omgeving en wegebruikers te beperken. Voor de uitvoering betekende dit een strakke planning en inzet van veel materieel om in een tijdsbestek van drie weken de werkzaamheden binnen de bebouwde kom te realiseren.

Het grondwerk, nieuwe watergangen en afwateringsduikers voor het eerste deel betonfietspad richting Linde is momenteel gereed. De betonverharding wordt medio week 28 aangebracht. Na de bouwvakvakantie vinden de afrondende werkzaamheden voor het betonfietspad plaats in combinatie met het overlagen van de asfaltverharding rijbaan Zuidwolderstraat.

Naar verwachting is perceel 3 medio september gereed. Aansluitend kunnen we verder met perceel 2 op grondgebied van Gemeente De Wolden.

Reko Raalte
Bestellen
Account