Circulaire sloop drie flats Enschede

De werkzaamheden bij de circulaire sloop van de flats aan de Thomas de Keyserstraat te Enschede vorderen gestaag. Voor onze opdrachtgever Woningstichting Domijn is de asbestsanering bijna afgerond en is de sloop van de bovenbouw van de eerste twee flats gereed. Inmiddels is er begonnen met de fundering verwijderen en afvoeren.

Uit onderzoek in het kader van de Flora- en faunawetgeving blijkt echter dat er veel dwergvleermuizen in het complex aanwezig zijn. Voor en tijdens de sloop zijn hiervoor diverse maatregelen getroffen, zodat de vleermuizen de winter op een andere plek kunnen doorbrengen. Onze opdrachtgever is hierover recentelijk geïnterviewd. Klik hier voor het interview van 1Twente.

Reko Raalte
Bestellen
Account