Gemeente Noordoostpolder – Bouwrijpmaken Ens

In opdracht van de Gemeente Noordoostpolder zijn wij begin juli gestart met het bouwrijpmaken van het werk ‘Ens fase 1a’. Het werk behelst de aanleg van rioleringen en verhardingen voor de uitbreiding van een woonwijk, alsmede het graven van een bergingsvijver. Op deze klus is één van onze nieuwe 37-tons rupskranen ingezet. In combinatie met de GPS machine besturing komt deze rupskraan goed tot zijn recht in het grondwerk bij de bergingsvijver en de grondverbetering bij het rioleringswerk.

Deze klus is bij uitstek geschikt voor Reko, omdat er veel eigen materieel ingezet kan worden. Nagenoeg de gehele klus wordt uitgevoerd in eigen beheer, van het transport, aanvoer materialen tot het verdichten van zand in het cunet.

Reko Raalte
Bestellen
Account