Oplevering herinrichting in Vriezenveen

In opdracht van de gemeente Twenterand is de herinrichting van de Zuivelstraat, Dunantstraat, Begherstraat en Barend Leemansstraat in Vriezenveen afgerond. Deze week zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan dit project waarmee Reko in augustus gestart is.

Er is een nieuw vuilwaterriool gelegd en een hemelwatersysteem van AquaBase. Dit hemelwatersysteem is een fundering van natuursteen die zich onder de rijbaan bevindt waarop de straatkolken zijn aangesloten. Er zit een holle ruimte in dit natuursteenpakket waarin het water na regen wordt opgevangen. Daarna kan het hemelwater infiltreren in de bodem. Een duurzame oplossing die past binnen het thema ‘klimaatadaptatie’.

Ook is alle bestrating vervangen. Met het oog op circulariteit zijn de stenen in de rijbaan hergebruikt.

Reko Raalte
Bestellen
Account