Reconstructie Draaiomsweg e.o. Diepenveen

Begin september zijn onze vakmannen gestart in Diepenveen met de reconstructie van de Draaiomsweg en omgeving in Diepenveen. Bijzonder aan dit project is dat het twee opdrachtgevers kent, namelijk Gemeente Deventer en Vitens.

Reko is de hoofdaannemer en voert de civiele werkzaamheden uit voor Gemeente Deventer. In hoofdzaak bevatten deze werkzaamheden het aanbrengen van een infiltratieriool en het vervangen van de openbare verhardingen. Onze onderaannemer A. Hak vervangt zowel de hoofd- als dienstwaterleiding binnen het plangebied. Deze werkzaamheden zijn in opdracht van Vitens.

Reko Raalte
Bestellen
Account