Sloop gebouw 5 Wezep

Op de Prinses Margriet kazerne in Wezep is in de afgelopen jaren een nieuw restaurant gerealiseerd, ter vervanging van drie oude kantines. Het nieuwe restaurant is inmiddels in gebruik en de oude kantines met bijbehorende gebouwen konden gesloopt worden. Reko heeft dit sloopwerk dit voorjaar van het Rijksvastgoedbedrijf aangenomen.

Het gaat om drie gebouwen met een totaal vloeroppervlak van ca. 15.000 m2. Het veilig werken op een militair terrein en het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van de vrijkomende materialen zijn mooie uitdagingen tijdens dit project!

Naast de sloop- en asbestsaneringswerkzaamheden moeten er ook kabels en leiding worden verwijderd en omgelegd, infrastructuur worden aangepast en nieuwe groenvoorzieningen worden aangelegd op de vrijkomende terreinen.

Inmiddels zijn twee van de drie gebouwen al volledig gesaneerd en gesloopt. Momenteel is Reko bezig met het saneren en slopen van de laatste kantine. Tot slot zullen de terreinen worden ingezaaid en zal er beplanting worden aangebracht, waarmee dit project afgerond wordt.

Reko Raalte
Bestellen
Account