Sloop asbestsanering Overijssel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is bij Reko een belangrijke pijler. Momenteel is Reko voor de Provincie Overijssel bezig om op zes locaties agrarische opstallen circulair te slopen. De te slopen opstallen bevinden zich in Haarle, Oud Ootmarsum, Mander, Dalfsen, Ommen en Almelo. De bij de sloop vrijkomende materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt of te koop aangeboden om zo het ontstaan van afval te verminderen.

De sloop in Haarle verloopt voortvarend. De eerste goederen zijn verkocht en afgevoerd. Ook op de locatie in Oud Ootmarsum zijn de dakpannen eraf gehaald en te koop aangeboden. Er is zelfs een mestsilo verkocht om deze te gaan hergebruiken. Bij de overige locaties gaat het voornamelijk om het hergebruiken van klinkers, gordingen en houten en ijzeren spanten.

Ook worden op de verschillende locaties materialen hergebruikt van andere locaties. Deze worden zorgvuldig verwijderd en opgeslagen totdat ze worden verkocht of hergebruikt. Zo zijn er asbestvrije golfplaten uit Haarle hergebruikt op een dak in Ommen.

Reko Raalte
Bestellen
Account