Reconstructie Wierden

Voor de Gemeente Wierden is Reko bezig geweest met de reconstructie van de Karel Doormanstraat in Wierden. Het omvatte het opbreken en vervangen van de oude verharding en het oude gemengde rioolstelsel.

Het gemengde riool is vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Namelijk een voor het verzamelen en afvoeren van afvalwater en een voor het verzamelen van hemelwater. De oude verharding is vervangen door 2900 m2 dikformaten Bologna. Hiernaast door 700 m2 gele klinkers verdeeld over vier plateau’s, ter verbetering van de verkeersveiligheid. Ook  is er 1800 m2 tegelwerk op de voetpaden vervangen en 31 lichtmasten.

Reko Raalte
Bestellen
Account